Dr. Öğr. Üyesi
Caner ERDEN
Birim
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü
İletişim